År 2018 i tal

 

Koncernens nyckeltal

2018

2017

2016

2015

2014

Omsättning, mn euro 258,7 255,0 255,8 239,6 254,4
Rörelsevinst, mn euro 15,2 17,8 17,8 10,8 23,1
procent av omsättningen 5,9 7,0 7,0 4,5 9,1
Vinst före extraordinära poster, mn euro 23,2 27,6 26,2 17,2 29,2
Räkenskapsperiodens resultat, mn euro 20,7 24,1 22,7 14,9 24,5
Balansomslutning, mn euro 391,0 360,9 339,8 315,3 282,4
Bruttoinvesteringar, mn euro 32,2 23,8 15,6 24,9 14,6
procent av omsättningen 12,4 10,8 6,1 10,4 5,7
Bestående aktiva, mn euro 310,4 288,2 270,7 258,1 220,6
Omsättningstillgångar, mn euro 2,3 2,0 2,2 1,9 3,6
Fordringar, mn euro 54,4 53,0 46,5 45,2 44,9
Kassa och bank, mn euro 24,0 17,7 20,4 10,1 13,3
Eget kapital, mn euro 154,5 151,9 145,8 142,3 146,3
Avkastning på eget kapital ROE procent 13,6 16,2 15,7 10,3 17,1
Avkastning på sysselsatt kapital ROI procent 10,3 13,5 12,9 9,2 16,4
Gearing, procent 64,8 59,5 45,0 38,5 23,5
Soliditet, procent 39,6 42,1 42,9 45,2 51,9
Dividend sammanlagt mn euro 18,0 18,0 20,0 18,0 16,0
Personalantal i genomsnitt 282 286 287 287 297