Yritysvastuuraportin vastuuhenkilöiden yhteystiedot

Vastaava päätoimittaja
Toimitusjohtaja Timo Honkanen, Turku Energia

Päätoimittaja
Viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen, anne-mari.repola-makinen@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 355

Ympäristöasiat
Ympäristö- ja laatupäällikkö Minna Niemelä, minna.niemela@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 428

Taloudellinen raportointi
Talousjohtaja Anne Märri, anne.marri@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 210

Henkilöstöraportointi
Henkilöstöjohtaja Tiina Aho, tiina.aho@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 352

HR-asiantuntija Riina Itkonen, riina.itkonen@turkuenergia.fi, puh. 050 5573 379

Toimitusneuvosto: Timo Honkanen, Anne-Mari Repola-Mäkinen, Tiina Aho, Riina Itkonen, Anne Märri, Tiina Virtanen, Minna Mustonen ja Minna Niemelä

Julkaisija Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab 4/2018
Toteutus Perjantai Markkintointiviestintä Oy
Kuvat Esko Keski-Oja, Jenni Virta, Turun Seudun Energiantuotanto, Julia Fesiuk