Verkställande direktörens översikt

Vi finns nära men vi ser långt

Vi lever i en tid där klimatförändringen är på allas läppar och alla förväntas dra sitt strå till stacken för en hållbarare framtid. Som energiproducent och -leverantör spelar vi en viktig roll i detta. Ansvarsfullhet genomsyrar vår verksamhet, och jag kan med glädje konstatera att vi under det gångna året igen har tagit flera viktiga steg mot ett kolneutralt Åbo, ett renare energisamvete och ett ännu bättre energivälbefinnande hos våra kunder.

Året förde med sig två märkbara insatser. Vi fick nästan 70 nya kollegor, då vi köpte upp affärsverksamheten (inklusive drift och underhåll) vid Nådendals kraftverk av Fortum. Nu är vi nästan 340 proffs som tillsammans leder Åbo Energi och våra mål framåt.

Vi nådde även vårt mål för 2020 i förtid. Vi har redan i flera års tid satsat långsiktigt på att öka användningen av förnybara energikällor och minska våra utsläpp. Nu produceras redan mer än hälften av elen och värmen vi säljer med förnybara energikällor. Detta mål uppnådde vi framför allt tack vare driftsättningen av det nya kraftverket i Nådendal, som använder biobränsle. Kraftverket fick i slutet av året ett nytt transportsystem som möjliggör import av biobränslen även sjövägen.

I oktober firade vi invigningen av den nya ångproduktionsanläggningen i Artukais. Anläggningen producerar ånga och fjärrvärme från biobränslen för industrin i området, och stöder på sitt håll våra kunder i resan mot en kolneutral framtid. Under det gånga året ökade vi också vår andel av sol-, vind- och vattenkraft. Vi siktar på att höja andelen förnybara energikällor i vår produktion ytterligare under de kommande åren, med en helt kolneutral produktion som vårt slutgiltiga mål. För de kommande åren har vi höjt våra mål ytterligare.

Vi frågade också våra kunder hur de anser att vi har lyckats i vår verksamhet. Resultaten var både överraskande och glädjande, vi fick beröm och värdefull feedback som hjälper oss fortsätta utveckla verksamheten. Vår leveranssäkerhet förblev på utmärkt nivå, och ekonomiskt sett motsvarade året till stor del våra förväntningar.

Vi har nu ett bra utgångsläge för framtiden.

Timo Honkanen
Verkställande direktör
Åbo Energi