Tavoitteena hiilineutraali Turku 2029

Tavoitteena hiilineutraali Turku 2029

Turun kaupunki tähtää hiilineutraaliksi alueeksi vuoteen 2029 mennessä. Tämä edellyttää laajoja uudistuksia erityisesti ener­gia- ja liikkumisjärjestelmissä sekä kaupungin, yritysten ja koko kansalaisyhteiskunnan toiminnassa. Turku Energia on omalta osaltaan toteuttamassa ilmasto- ja energiasuunnitelmaa. Energiajärjestelmää uudistetaan kestävästi myös säästämällä energiaa sekä hyödyntämällä nykyistä laajemmin alueen ener­gialähteiden ja varastoinnin koko potentiaalia. Tämä työ on käynnistetty esimerkiksi Skanssin alueella, jossa kaukolämpöä kehitetään kohti monisuuntaista lähilämpöratkaisua. Tutustu kokonaisuuteen Turun kaupungin sivuilla.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Turun ilmastotavoitteet ja toimenpiteet ovat tähän mennessä tuottaneet 35 prosentin päästövähennyksen vuoden 1990 tasosta asukaskohtaisesti mitattuna. Samanaikaisesti päästöjen kokonaisvähennys on ollut 25 prosenttia. Kaupunki pyrkii puolittamaan liikkumisen päästöt nykyisestä vuoteen 2029 mennessä. Tähän pääsemiseksi kehitetään vah­vasti pyöräilyn ja kävelyn olosuhteita sekä kestävää liikkumiskulttuuria. Joukkoliikenteestä tehdään kokonaan hiilineut­raali palvelu sekä sähköautojen latauspisteitä lisätään. Turku Energia on mukana sähköisen liikenteen kehittämisessä muun muassa sähköautojen latausratkaisuja tarjoamalla.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Turku varautuu ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja niiden vaikutuksiin pyrkien kehittymään ilmastokestävämmäksi kaupungiksi. Suurimmat ilmastoriskit Turussa liittyvät äkillisiin suuriin sademääriin, myrskyihin ja tulviin sekä nopeaan ekologiseen muutokseen. Varautumistoimet koskettavat koko yhteiskuntaa.

Jo puolet myydystä kaukolämmöstä tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä

Turku Energia on lisännyt uusiutuvan energian osuutta tuotannossaan ja hankinnassaan johdonmukaisesti. Tämä kuvaaja esittää Turku Energian uusituvilla energianlähteillä tuotetun kaukolämmön osuuden kehitystä viimeisen parin vuosikymmenen aikana.

2001 Orikedon biolämpökeskus
2009 
Kakolan lämpöpumppu 1
2013 Kakolan lämpöpumppu 2
2016 Luolavuoren pellettilaitos
2017 Naantalin monipolttoainevoimalaitos
2018 Artukaisten höyryntuotantolaitos