Turku Energian ympäristötavoitteet

Tutustu ympäristöohjelmamme toteutukseen 2018

Ympäristöohjelma koskee koko Turku Energiaa ja Turku Energia Sähköverkkoja ja sen valmistelussa on huomioitu henkilöstön ja sidosryhmien antamia palautteita. Ohjelma päivitetään kolmen vuoden välein ja sen toteutumista seurataan kuukausittain yksiköissämme.

     Edennyt suunnitelmien mukaan
     Työn alla, jatkuu 2019