Olemme lähellä, näemme kauas.

Toimialan tyytyväisimmät asiakkaat Turku Energiassa

Turku Energian asiakaslupaus on ”Olemme lähellä, näemme kauas”. Palvelemme asiakkaitamme yhden luukun periaatteella päivittäisten energia-asioiden lisäksi energianeuvonta-asioissa ja energiajakelun häiriötilanteissa. Tavoitteenamme on tarjota aina asiakkaidemme tarpeisiin sopivat, modernit energiaratkaisut ja -palvelut. Kuuntelemme asiakkaitamme herkällä korvalla ja varmistamme asiakkaidemme energiahyvinvoinnin kodeissa, yrityksissä ja ympäröivässä yhteiskunnassa. Energia-alalla viime vuonna toteutetun asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan alan tyytyväisimmät kuluttaja-asiakkaat löytyvät Turku Energiasta.

92 %

yritysasiakkaista antoi kiitettävän arvosanan Turku Energialle

98 %

kuluttaja-asiakkaista tyytyväisiä toimintaamme

 

Vuonna 2018 sähkönmyynnin ja sähkönjakelun kuluttaja-asiakkaille teetetyn asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan Turku Energian kuluttaja-asiakkaat ovat toimialan tyytyväisimpiä. Tutkimuksen mukaan 98 prosenttia asiakkaistamme on tyytyväisiä toimintaamme. Asiakkaat myös suosittelevat mielellään Turku Energiaa tuttavilleen. Tutkimuksen teetti energia-alaa edustava Energiateollisuus (ET) ja sen toteutti IROResearch. Tutkimukseen haastateltiin puhelimitse yhteensä 450 Turku Energian asiakasta.

Asiakkaat pitävät Turku Energiaa paikallisena, luotettavana ja asiantuntevana. Henkilökunnan ystävällisyys ja ammattitaito sekä palvelun nopeus saivat kiitosta. Lisäksi asiakkaat pitävät EnergiaOnline.fi-palveluamme hyödyllisenä. Sähkönjakelun häiriöttömyys ja vikojen korjausnopeus saivat erinomaiset arvosanat. Asiakkaille suunnattu viestintä nousi tutkimuksessa kehityskohteeksi.

Turku Energia teetti marraskuussa myös yritysasiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavan tutkimuksen, jonka mukaan 92 prosenttia yritysasiakkaista antaa kiitettävän arvosanan Turku Energialle. Yritysasiakkaille teettämme tutkimuksen mukaan asiakkaat pitävät Turku Energiaa luotettavana ja paikallisena. Vastausten perusteella nykyasiakkaidemme suositteluhalukkuus on erittäin korkea. Tutkimustulosten perusteella asiakkaat toivovat vieläkin aktiivisempaa yhteydenpitoa ja lisäpanostusta erilaisten muutos- ja häiriötilanteiden tiedottamiseen.

Ympäristöystävällisyys näkyy asiakkaiden valinnoissa

Turku Energian tavoite on tehdä päivittäin tekoja puhtaamman energiaomatunnon eteen, ja auttaa myös asiakkaitamme tekemään niitä. Kehitämme tuote- ja palveluportfoliota asiakkaidemme toiveiden ja odotusten mukaisiksi.

Turku Energialla on jo pitkään ollut myynnissä useita uusiutuvalla energialla tuotettuja sähkösopimuksia, ja vuoden 2019 alusta myös lämmön asiakkaat voivat valita sertifioitua Ekotakuu Lämpö –kaukolämpöä. Asiakkaiden kysyntään on vastattu myös tuomalla markkinoille aurinkopaneeliratkaisuita, tarinallista sähköä ja sähköautojen latauslaitteita.

Tavoitteenamme asiakaslupauksemme lunastaminen joka päivä

Keskeisimmät asiakkaiden energia-asioihin liittyvät odotukset koskevat luotettavaa energian jakelua, kilpailukykyistä hinnoittelua, ympäristöystävällistä toimintaa, kohdennettua asiakasviestintää, riittävän kattavaa ja laajaa asiakaspalvelua sekä energianeuvontapalveluita.

Palvelemme asiakkaitamme asiakaspalvelussamme, puhelimitse, sähköisesti EnergiaOnline-palvelussa, sähköpostitse ja sosiaalisen median kanavissa.

Panostamme myös vuorovaikutteiseen asiakasviestintään. Henkilökohtaisten yhteydenottojen lisäksi kerromme Turku Energian toiminnasta ja energia-asioista internet-sivuillamme, uutiskirjeissä, Valopilkku-asiakaslehden painetussa ja sähköisessä versiossa, tapahtumissa, asiakastiedotteilla sekä sosiaalisen median kanavissa.

Asiakasnäkökulman syventämiseksi käytössämme on asiakasraati, jonka palautteita hyödynnämme palveluidemme kehittämisessä.

Ajantasaista tietoa tuotteista ja laadusta

Turku Energian energiapalveluiden toimitusehdot määritellään sähkön ja kaukolämmön myynti-, verkkopalvelu- ja liittymisehdoissa, jotka perustuvat Energiateollisuus ry:n suosituksiin. Konsernin kaikki toiminnot noudattavat ISO 9001- ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristöjärjestelmien vaatimuksia. Lisäksi noudatamme toiminnassamme myös OHSAS 18001 -työturvallisuusjärjestelmää. Järjestelmät auditoidaan säännöllisesti. Energia- ja siirtomaksujen sekä ehtojen muutoksista viestitään asiakkaille verkkopalvelu- ja sähkönmyyntiehtojen mukaisesti.

Kaukolämpötoiminnalla on myös Reilu kaukolämpö -laatumerkki, joka myönnetään yhtiölle, joka kehittää asiakasturvallisuutta ja avointa viestintää sekä turvaa hinnoittelun avoimuuden ja vertailtavuuden.

EnergiaOnline tarjoaa ikkunan oman energiankäytön seurantaan

Mahdollistamme sähköisen EnergiaOnline-palvelun kautta asiakkaidemme oman energiankäytön seurannan. Palvelun avulla asiakkaat voivat seurata omien sähkönkäyttöpaikkojensa energiankäyttöä tunnin tarkkuudella. Tiedot perustuvat etäluettavista sähkömittareista päivittäin luettaviin sähkönkäyttötietoihin.

Yritysasiakkaitamme palvelee kiinteistöjen ja yritystoiminnan energia-kysymyksiin perehtyneet kokonaisvaltaisten energiaratkaisuiden ammattilaiset, jotka auttavat yritysasiakkaita hyödyntämään energiamarkkinoiden parhaat mahdollisuudet. Uudet sähkön hankintatavat ja niitä tukevat tuotteet, päästöttömät ratkaisut, kysyntäjousto, sähkönkäytön ohjaus sekä etämittauksen hyödyntäminen ovat usein esillä yritysasiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa. Myös lämpö, jäähdytys ja erilaiset hybridiratkaisut kiinnostavat yritysasiakkaitamme.

Yksityisyydensuoja

Turku Energian toimintatavat noudattavat henkilötietosuojaa koskevia määräyksiä ja asetuksia. Asiakastietoja käsitellään ja säilytetään tietoturvallisesti, jolloin taataan asioinnin luottamuksellisuus ja yksityisyydensuoja. Asiakastietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteen hoitoon, eikä niitä luovuteta edelleen ilman asiakkaan suostumusta. Vuoden aikana valmistauduimme myös toukokuussa 2018 voimaan tulevaan tietosuoja-asetuksen muutokseen.