Sidosryhmät 2018

Vastuu sidosryhmiemme energiahyvinvoinnista

Turku Energia toimii tiiviissä, avoimessa ja vuorovaikutteisessa yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa paikallisesti, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti. Tunnistamme keskeiset sidosryhmät säännöllisesti ja arvioimme ja mittaamme työmme laatua toimintamme edelleen kehittämiseksi.

Teemme vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksia, joilla seuraamme ja mittaamme työmme onnistumista ja poimimme kehityskohteet toimintamme edelleen kehittämiseksi. Kuuntelemme herkällä korvalla saamaamme palautetta. Eri sidosryhmiemme odotusten tunteminen ja niihin vastaaminen muodostaa pohjan luottamukselle ja vuorovaikutteiselle asiakas- ja yhteistyösuhteille. Pyrimme avoimeen ja säännölliseen vuoropuheluun keskeisten sidosryhmiemme kanssa.

Turku Energia panostaa jatkuvasti monikanavaiseen eri sidosryhmät tavoittavaan viestintään ja sisällöntuotantoon. Viestimme sidosryhmillemme useiden eri kanavien kautta. Keskeisimmät kanavat ovat ulkoiset ja sisäiset tiedotteet, Valopilkku-asiakaslehti, sähköiset uutiskirjeet, verkkosivut, Keskeytysinfo-sivu, Varaventtiili-henkilöstölehti, asiakaspalvelu, sähköposti ja sosiaalisen median kanavat sekä asiakas- ja sidosryhmätilaisuudet ja -tapaamiset. Häiriötilanteissa viestimme sidosryhmille tiedotusvälineiden, kännykkään ja sähköpostiin tilattavien häiriötiedotteiden, päivystyspuhelimen ja internetin välityksellä.

Keskeiset sidosryhmämme

Asiakkaat

Etujärjestöt ja asukasyhdistykset

Oma henkilöstö

Omistaja

Viranomaiset, kunnat, valtio ja alan järjestöt

Kansalaisjärjestöt ja poliittiset luottamushenkilöt

Toimittajat ja yhteistyökumppanit

Media

Opiskelijat ja koululaiset

Muut energiayhtiöt