Taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin

Taloudelliset vaikutukset sidosryhmiin

Turku Energia luo toiminnallaan arvoa niin yhteiskunnalle kuin omistajalleen Turun kaupungille. Konsernilla on lähes 80 000 asiakasta ja konsernin energiapalveluja käyttää yli 180 000 taloutta. Asiakkaita ovat pääasiassa Turun seudun kotitaloudet, yritykset ja julkiset palvelut. Turku Energian henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2019 vaihteessa 66 uudella työntekijällä ja on nyt noin 340 ammattilaista työllistävä Varsinais-Suomen johtava energiayhtiö. Yhtiön toimittajaverkostoon kuuluu noin 400 eri alojen toimittajaa. Turku Energia tukee sponsorointiyhteistyön merkeissä urheilua, kulttuuria ja yhteiskunnallisia tahoja.

Henkilöstö

Henkilökunnan määrä vuonna 2018 oli keskimäärin 282 (286). Vuoden 2019 alussa turkuenergialaisia on yhteensä noin 340, kun Fortumilta liiketoimintakaupalla hankittu Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapito –liiketoiminta siirtyi henkilöstöineen Turku Energialle.

Konsernin maksamat palkat vuodelta 2018 olivat 13,6 milj. euroa (13,4 milj. eur). Tulevina vuosina henkilöstön kasvaa eläköitymisten myötä. Eläköitymiset lisäävät tarvetta järjestellä työtehtäviä uudelleen, lisätä koulutusta ja rekrytoida uutta henkilökuntaa. Eläkevastuu on katettu kunnallisen eläkelain (KuEL) mukaisesti.

Asiakkaat

Turku Energian asiakkaita ovat pääasiassa Turun seudun kotitaloudet, yritykset ja julkiset palvelut. Konsernin toiminnasta syntyvä arvo asiakkaille muodostuu varmuudesta saada sähköä ja lämpöä hinnaltaan ja laadultaan kilpailukykyisesti, kattavasta sopimusvaihtoehtojen, asiointikanavien sekä laskutustapojen neuvonnasta sekä energian tehokkaaseen käyttöön liittyvästä viestinnästä ja palveluista.

Turku Energia palvelee yritysasiakkaitaan sähkömarkkinoilla toimimisessa ja parhaiden asiakkaiden tarpeisiin sopivien kokonaisvaltaisten energiaratkaisuiden tarjoamisessa. Myös asiakaspalvelun saatavuus ja paikallisuus eri muodoissaan ovat tärkeitä lisäarvoja. Turku Energia sai vuoden 2018 asiakastyytyyväisyystutkimuksissa kiitosta mm. asiakaspalvelun toimivuudesta.

Toimittajat

Turku Energia toteuttaa hankintoja lain ja määräysten sekä yhtiön omien toimintaperiaatteiden mukaisesti hyvää liiketoimintatapaa noudattaen. Turku Energia -konsernin tavaran ja palvelun toimittajista merkittävä osa toimii konsernin toimialueella. Vuonna 2018 materiaalien ja palveluiden ostot olivat yhteensä 239,9 milj. euroa (234,3 milj. eur).

Selvitämme, että palveluntoimittajamme ovat rekisteröityneet ennakkoperintä-, työnantaja- ja arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Edellytämme urakoitsijoidemme ja toimittajiemme toimivan vastuullisesti ja lainsäädännön mukaisesti. Emme hyväksy harmaata taloutta missään muodossa.

Yhteiskunta ja omistaja

Turku Energia -konserni maksoi vuodelta 2018 yhteisöveroja 2,5 milj. euroa (3,4 milj. eur). Lisäksi konserni on toiminnallaan kerännyt yhteiskunnalle huomattavan määrän veroja ja maksuja, kuten arvonlisäveroja, työntekijöiden ennakonpidätysmaksuja ja sähköveroja, yhteensä 57,5 milj. euroa (62,3 milj. eur). Vuonna 2018 Turku Energia maksoi omistajalleen Turun kaupungille osinkoa 18 milj. euroa vuoden 2017 tuloksesta. Vuodelta 2018 osinkoa jaetaan 18 milj. euroa.

Turku Energia -konsernissa liiketoimintaa ohjaavat lainsäädäntö, hyvä hallintotapa ja hyvän liiketoiminnan periaatteet.

Yhteistyötä sponsorointien merkeissä

Turku Energia tukee monipuolisesti Turku Energian arvoja vastaavien kulttuurin, urheilun ja yhteiskunnallisten tahojen toimintaa. Vuonna 2018 tuimme erilaisia kohteita 0,2 miljoonalla eurolla (0,2 milj. eur).

Vuonna 2018 sponsorointikohteitamme olivat muun muassa Varsinais-Suomen Yrityskylä -hanke, Suomen Punaisen Ristin Varsinais-Suomen piirin vanhusten ystävätoiminnan tukeminen, Pidä Saaristo Siistinä ry, Paavo Nurmi Games, Aura Golf Oy, joka toimii yhteistyökumppanina vuosittain järjestettävässä Turku Energian Energiagolf -tapahtumassa, TPS:n jääkiekkoseura, Raision Loimu, Tuto, Turun Musiikkijuhlat ja TPS salibandy.