Energianhankinta

Energianhankinta

Turku Energian myymästä sähköstä ja lämmöstä puolet on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Saavutimme tämän vuodelle 2020 asettamamme tavoitteen etuajassa jo vuonna 2018.

 Kehitämme energianhankintaamme omien huippu- ja varavoimalaitosten sekä osakkuusyhtiöidemme kautta. Suurin vaikutus uusiutuvan energian määrään ja päästöjen vähenemiseen oli loppuvuodesta 2017 valmistuneella Naantalin uudella monipolttoainevoimalaitoksella (Turun Seudun Energiantuotanto Oy).

Lämmön hankinta

Kaukolämmön alkuperä

Kaukolämpö tuotetaan pääosin Naantalin voimalaitoksessa, Orikedon biolämpökeskuksessa ja Kakolan lämpöpumppulaitoksessa. Huippukuorman aikaan talvipakkasilla sekä perustuotantolaitosten häiriötilanteissa kaukolämpöä tuotetaan näiden lisäksi pelletti- ja öljykäyttöisiä lämpökeskuksilla. Lisäksi Turku Energia hankkii biopolttoaineilla ja hukkalämmöillä tuotettua lämpöä yhteistyökumppaneilta ja asiakkailtaan noin 5 % koko kaukolämmön tarpeesta.

Hankinta ja ominaispäästöt

Lämmön ominaispäästöt/myyty energia  204 kgCO2/MWh

Kaukojäähdytyksen ominaispäästöt/myyty energia 29,5 kgCO2/MWh

Sähkön alkuperä

Sähkön alkuperäjakauma on laskettu käyttäen Energiaviraston ilmoittamaa Suomen kansallista jäännösjakaumaa ja Turku Energian hankkimia alkuperätakuita. Kansallista jäännösjakaumaa vuodelta 2018 ei ole vielä julkaistu, tieto päivitetään kesän 2019 aikana. Tämä kuvaa vuoden 2017 tilannetta.

Jäännösjakauma sisältää fossiilisilla polttoaineilla ja ydinvoimalla tuotetun sähkön sekä sen osuuden uusiutuvan sähkön tuotannosta, jota ei ole myyty alkuperätakuina erikseen.

Turku Energian myymän sähkön CO2-ominaispäästöt ovat keskimäärin 195 g/kWh. Käytetyn ydinpolttoaineen kertymä Suomessa vuonna 2017 oli keskimäärin 0,89 mg/kWh.

Alla esitetyt päästötiedot koskevat vain Turku Energian omistamia laitoksia.

Rikkidioksidipäästöt v. 1996–2018

Rikkidioksidin ominaispäästö

 

Typenoksidipäästöt v. 1996–2018

Typenoksidien ominaispäästö

Hiukkaspäästöt v. 1996–2018

Hiukkasten ominaispäästö

Hiilidioksidipäästöt v. 1996–2018

Hiilidioksidin ominaispäästö