Ympäristövastuun johtaminen

Lisäämme uusiutuvaa energiaa ja vähennämme päästöjä

Ympäristövastuu merkitsee meille  ympäristöohjelmamme toteuttamista uusiutuvan energian lisäämisen, päästöjen vähentämisen, energiatehokkuuden lisäämisen sekä paikallisten ympäristövaikutusten vähentämisen kautta. Olemme saavuttaneet etuajassa tavoitteemme lisätä uusiutuvaa energian osuutta 50  prosenttiin sähkön ja lämmön hankinnassa. Olemme sitoutuneet johtamaan ja kehittämään liiketoimintaamme vastuullisesti. Tutustu yritysvastuun periaatteisiimme.

Vastuullisuuden johtaminen on integroitu osaksi Turku Energian toimintajärjestelmää, joka on v. 2004 sertifioitu kolmeen järjestelmään (ISO 14 001, ISO 9001 ja OHSAS 18 001).  Lisäksi toimintaa säätelevät laaja ympäristölainsäädäntö ja lämpökeskusten ympäristöluvat. Turku Energian johtoryhmä seuraa toimintaa mm. säännöllisten johdon katselmusten kautta. Koko järjestelmä on auditoitu ulkopuolisen arvioijan toimesta kerran vuodessa. Sisäisiä auditointeja tehtiin vuonna 2018 kahteen yksikköön Asiakaspalveluun ja Sähkönmyyntiin.  Vuonna 2018 merkittävimpiä hankkeita oli Artukaisten uuden biohöyrykeskuksen käyttöönotto sekä Naantalin voimalaitoksen käyttö- ja kunnossapidon siirtyminen Turku Energialle vuodenvaihteessa 2018-2019.

Parin vuoden ajan olemme palkinneet henkilöstöämme pari kertaa vuodessa jaettavilla EHQS-palkinnoilla. Olemme myös jatkaneet Turun kaupunkikuvan piristämistä sähkökaappitaiteella mm. Portsan ja keskustan alueilla. Näistä hankkeista olemme saaneet positiivista palautetta.

Viestimme ympäristöasioistamme asiakaslehti Valopilkun, sähköisten uutiskirjeiden, mediatiedotteiden, verkkosivujemme sekä sosiaalisen median kautta. Pyrimme vastaamaan saamiimme palautteisiin mahdollisimman pian. Vuoden 2018 aikana meillä ei tapahtunut ympäristövahinkoja.

Turku Energia sitoutunut energiatehokkuussopimukseen ja kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050

Turku Energia ja Turku Energia Sähköverkot Oy sitoutuivat ensimmäisten yritysten joukossa uuteen energiatehokkuuden jatkosopimukseen vuosille 2017-2025. Olemme olleet mukana myös edellisillä kausilla. Sopimukseen liittyvä yritys sitoutuu kehittämään asiakkailleen uusia innovatiivisia energiapalveluita ja energiatehokkuustoimia. Yritys sitoutuu myös oman energiankäyttönsä tehostamiseen energian jakelussa ja tuotannossa. Tavoitteena on säästää omasta energiankäytöstä 6 % vuoteen 2025 mennessä.

Säästöjä on pyritty etsimään mm. omien kiinteistöjen kohdekatselmuksilla sekä verkostohäviöiden vähentämistoimilla. Lämmön verkostohäviöiden paikallistamiseen on käytetty apuna mm. uutta etäluentajärjestelmää (TAP), joka antaa hyödyllistä tietoa epäkohdista.

Asiakkaiden energianeuvonnan tehostaminen ja kulutustietojen tarkentuminen etäluettavien mittareiden kautta on ollut tärkeä osa pitkäaikaista energiatehokkuustyötämme. Energiansäästöviikkoa vietämme joka syksy erilaisin sidosryhmätapahtumin.

Olemme liittyneet ensimmäisten energiayhtiöiden joukossa myös Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050, jossa sitoudumme kehittämään vastuullisuuden eri osa-alueiden tavoitteitamme.