Avainluvut 2018

Konsernin avainluvut

2018

2017

2016

2015

2014

Liikevaihto, milj. euroa 258,7 255,0 255,8 239,6 254,4
Liikevoitto, milj. euroa 15,2 17,8 17,8 10,8 23,1
prosentteina liikevaihdosta 5,9 7,0 7,0 4,5 9,1
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja, milj. euroa 23,2 27,6 26,2 17,2 29,2
Tilikauden tulos, milj. euroa 20,7 24,1 22,7 14,9 24,5
Taseen loppusumma, milj. euroa 391,0 360,9 339,8 315,3 282,4
Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 32,2 23,8 15,6 24,9 14,6
prosentteina liikevaihdosta 12,4 10,8 6,1 10,4 5,7
Pysyvät vastaavat, milj. euroa 310,4 288,2 270,7 258,1 220,6
Vaihto-omaisuus, milj. euroa 2,3 2,0 2,2 1,9 3,6
Saamiset, milj. euroa 54,4 53,0 46,5 45,2 44,9
Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 24,0 17,7 20,4 10,1 13,3
Oma pääoma, milj. euroa 154,5 151,9 145,8 142,3 146,3
Oman pääoman tuotto ROE, prosenttia 13,6 16,2 15,7 10,3 17,1
Sijoitetun pääoman tuotto ROI, prosenttia 10,3 13,5 12,9 9,2 16,4
Gearing, prosenttia 64,8 59,5 45,0 38,5 23,5
Omavaraisuusaste, prosenttia 39,6 42,1 42,9 45,2 51,9
Osinko yhteensä, milj. euroa 18,0 18,0 20,0 18,0 16,0
Henkilökunta keskimäärin 282 286 287 287 297