Keskeisimmät energiantuotannon hankkeet 2018

Panostuksia uusiutuvaan energiaan

Turku Energia on jo vuosien ajan panostanut pitkäjänteisesti uusiutuvien energianlähteiden lisäämiseen ja päästöjen vähentämiseen. Puolet myymästämme sähköstä ja lämmöstä on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä.  Artukaisten uusi höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön viime vuonna. Osakkuusyhtiömme Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n Naantalin voimalaitokselle valmistui uusi kuljetinjärjestelmä, joka mahdollistaa biopolttoaineiden tuomisen laitokselle myös meriteitse. Hankimme myös vuonna 2018 lisää tuuli-, aurinko-, ja vesivoimaa. Tutustu viime vuoden keskeisimpiin energiantuotantohankkeisiimme.

TSE:n Naantalin monipolttoainevoimalaitokselle valmistui kuljetinjärjestelmä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n (TSE) investoima biopolttoaineen kuljetinjärjestelmä otettiin käyttöön lokakuussa 2018. Uuden järjestelmän myötä biopolttoaineiden kokonaismäärä Naantalin monipolttoainevoimalaitoksessa nousee 70 prosenttiin. Järjestelmä mahdollistaa biopolttoaineiden laivakuljetukset ja laajentaa merkittävästi TSE:n biopolttoaineiden hankinta-aluetta.

Valtaosa laitoksen polttoaineesta on edelleen peräisin kotimaisilta lähituottajilta. Meriteitse biopolttoainetta tuodaan Baltiasta, Valko-Venäjältä ja Venäjältä. Laivakuormia saapuu aluskoosta riippuen 30–40 vuodessa ja kuormien koko on 7 000–25 000 irtokuutiota (i-m3). Polttoaine on kokopuu- tai rankahaketta ja metsätähdehaketta, josta suurin osa kuljetetaan suoraan polttoon.

TSE_ulko-330_Nlin monipolttoainevoimalaitos_Esko KO
Water_Memory_Vesimuisti_DSC1989_535_Artukaisten höyrylaitos

Artukaisten höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön

Turku Energian Artukaisiin rakennuttama höyryntuotantolaitos vihittiin käyttöön lokakuussa 2018. Laitoksen rakennustyöt käynnistyivät keväällä 2017. Puupohjaista polttoainetta käyttävä laitos vähentää merkittävästi raskaan polttoöljyn käyttöä sekä hiilidioksidipäästöjä Turku Energian höyryn ja lämmön tuotannossa.

Laitos tuottaa Artukaisten alueella sijaitsevien teollisuusyrityksien, Bayer Oy:n, Oy Lunden Ab Jalos-tajan, PCAS Finland Oy:n, Suomen Nestlé Oy:n ja Eckes-Granini Finland Oy:n käyttöön höyryä ja lämpöä. Uuden höyryntuotantolaitoksen rakennusprosessin yhteydessä alueelle rakennettiin myös uusi höyryverkosto. Laitos kattaa koko alueen höyryn tarpeen. Lisäksi sillä on mahdollista tuottaa kaukolämpöä kaukolämpöverkkoon, jos kaikkea höyryä ei tarvita alueen teollisuuden prosesseissa. Uusi höyryntuotantolaitos vähentää Turku Energian höyryn- ja lämmöntuotannon hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 20 000 tonnia vuodessa.

Lisää tuulivoimaa

Turku Energian tuulivoiman vuosituotanto kasvoi osakkuusyhtiönsä, Suomen Hyötytuuli Oy:n, tekemän kaupan kautta. Suomen Hyötytuuli Oy osti wpd Europe BmbH:lta Kalajoella sijaitsevan wpd Jokelan tuulipuisto Oy:n. Turku Energian tuulisähkön vuosituotanto kasvoi Jokelan tuulipuiston myötä yli 10 prosenttia 120 gigawattituntiin (GWh). Jokelan tuulipuisto sijaitsee Kalajoella ja koostuu kahdestatoista 3 MW:n voimalasta ja se on tuottanut sähköä vuodesta 2015.

Tahkoluodon merituulipuisto (002) b
IMG_3423_AM kuva Norjasta

Lisää vesivoimaa Norjasta

Turku Energia kasvatti uusiutuvan energiantuotannon osuuttansa ostamalla lisää vesivoimaa Norjasta osakkuusyhtiönsä Svartisen Holding AS:n tekemän kaupan myötä. Svartisen Holding AS osti Fortum Oyj:n 10 prosentin osuuden Etelä-Norjassa toimivasta vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS:stä. Kaupan myötä Turku Energian sähkönhankinnan omavaraisuus nousi kymmenellä prosentilla 65 prosentista 75 prosenttiin.

Svartisen Holding AS -yhtiön muina omistajina ovat Turku Energian lisäksi Vantaan Energia Oy ja Oulun Seudun Sähkö.  Turku Energian omistusosuus yhtiöstä on 34,74 %.

Etelä-Norjassa toimiva vesivoiman tuotantoyhtiö Hafslund Produksjon Holding AS omistaa Oslon lähistöllä yhteensä kahdeksan vesivoimalaa.

Mittava aurinkovoimala valmistui Aitiopaikan katolle

Turku Energia yhteistyössä Finnwind Oy:n kanssa toimitti Turun Ylioppilaskyläsäätiön rakennuttamaan uudiskohteeseen, Aitiopaikkaan, nimellisteholtaan 165 kWp:n aurinkovoimalan. Tämä vastaa noin 40 omakotitalon aurinkovoimalaa ja vähentää hiilidioksidipäästöjä noin 30 tonnia vuodessa. Rakennuksen katolle asennettiin pilareille yhteensä 515 aurinkopaneelia, jotka tuottavat energiaa noin 30 vuotta. Aurinkopaneelien vuosittainen tuotanto ylittää rakennuksen oman tarpeen. Ylijäämä syötetään naapurikiinteistöjen käyttöön.

Aitiopaikka-0074 Esko KO